Výstavy z historie i moderního umění v roce 2023

Účastí na vernisáži výstav návštěvníci souhlasí s možností pořízení fotografií a filmových záznamů zaměstnanci hradu při vernisáži a s jejich možným zveřejněním při propagaci hradu a na webových stránkách, plakátech a veřejných sítích. Národní památkový ústav, správa hradu Bítov neodpovídá za pořízení a zveřejnění záznamů jinými subjekty.

BÍTOV ZA BARONA JIŘÍHO HAASE 1. 5. – 30. 9. 2023. V loňském roce jsme oslavili 110. výročí příchodu barona Jiřího Haase na hrad Bítov. Seznámí návštěvníky s historií rodu Haasů a jejich porcelánky Haas a Czjžek, s výrobou porcelánu ve Slavkově u Karlových Var, s baronovými láskami, s jeho soukromou ZOO v hradní zahradě a smečkou jeho oblíbených psů. Výstava bude s různými obměnami otevřena do roku 2025. Vstupné je zahrnuto ve vstupném na okruhy č. I. až IV. v otevírací době hradu.

SIMONA DUNGLOVÁ - "VŽDYCKY JSEM TU BYL A BUDU S VÁMI" 1. 5. - 30. 9. 2023

Výstava obrazů doplněná o keramické plastiky  těch, co tu s námy byli a nadále jsou a budou. Členka znojemské výtvarné skupiny Meandr se zabývá výtvarnými technikami, figurální kresbou, tématem zvířat a zátiší. Vede výtvarné kursy a výtvarnou dílnu ve Znojmě. Výstava je otevřena v rámci II. prohlídkového okruhu "Vstup do hradu".  Vstupné je zahrnuto ve vstupném na okruhy č. I. až IV v otevírací době hradu.


 

ARCHIV GALERIE VÝSTAV