Výstavy z historie i moderního umění v roce 2020

Účastí na vernisáži výstav návštěvníci souhlasí s možností pořízení fotografií a filmových záznamů zaměstnanci hradu při vernisáži a s jejich možným zveřejněním při propagaci hradu a na webových stránkách, plakátech a veřejných sítích. Národní památkový ústav, správa hradu Bítov neodpovídá za pořízení a zveřejnění záznamů jinými subjekty.

PAPÍROVÁ HRAČKA

výstava hraček vyrobených z papíru, jejich vývoj, výroba, využití. Exponáty jsou zapůjčeny z Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou.  Termín 1.5.-30.9.2020. Vstupné je zahrnuto ve vstupném na okruh č. I. až IV. v otevírací době hradu.

Naše výstava vám ukáže využití papíru při výrobě různých typů hraček pro děti. Pro nás všední a běžný papír byl kdysi vzácným materiálem. Je propastný rozdíl mezi pojetím hodnoty papíru v době jeho vynalezení a v současnosti. Papír je jedním z prvních materiálů, který je nám záměrně nabídnut k výtvarnému uchopení. Dítě ho tedy uchopí- ochutná, zmačká, roztrhá, namočí, rozpatlá. Teprve potom, jestli ještě nějaký zbude, ho počmárá. V papíru je ukrytá nepřeberná a někdy nečekaná řada možností, jak s ním naložit.

Papír zasluhuje vážnost, je nositelem písma, literatury, vzdělanosti, umění a ještě stále i informací. A současně z něj, z téhož materiálu, lze stvořit sochu, objekt, do papíru lze zachytit otisk, stopu, čas, lze jej trhat a znovu spojovat, mačkat, vázat, vrstvit, lze z něj skládat a stavět, může svítit, hýbat se, vydávat zvuk.

Dnes je na trhu velký výběr různých druhů papíru-průhledné, s plastickou strukturou, vlnité, krepované…a právě tak i nových technik na jeho hravé a kreativní zpracování.

Naše výstava chronologicky a tematicky zachycuje historii hračky, jejímž společným znakem je papír. Návštěvníci uvidí puzzle z roku 1880, historické papírové divadlo, různé typy vystřihovacích archů, prostorové dětské knihy, trojrozměrné modely nejen z ABC, historické papírové hry a mnoho dalších zajímavostí, které ze svého bohatého depozitu zapůjčilo Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou.

Vstupné je zahrnuto ve vstupném na okruh č. I. až IV. v otevírací době hradu.

SIMONA DUNGLOVÁ výstava obrazů. Od 1. května do 30. září 2020 v divadelním sále hradu. Vstupné je zahrnuto ve vstupném na okruh č. I. až IV. v otevírací době hradu.

Významná znojemská výtvarnice a členka seskupení Meandr.

ARCHIV GALERIE VÝSTAV