Kulturní akce 2018

vybírejte zde nebo pod odkazem AKCE

Pořadatel: Národní památkový ústav ÚPS Kroměříž, Státní hrad Bítov

Bítov 671 07, pošta Uherčice               

tel. +420 515294736, +420 515294622

e-mail: bitov@npu.czwww.hradbitov.cz , www.npu.cz,

1.   MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL - ve dnech 14. a 15. dubna 2018 nabídneme návštěvníkům zdarma prohlídku břitové věže s hladomornou a mučírnou bez průvodce zdarma. Věž bude otevřena od 10,00 do 15,00 hodin. V tyto dny bude také okruh č. II. „Vstup do hradu“ – prohlídka nádvoří, velké hradní zahrady, kaple (bez průvodce) – ZDARMA.

2.     HRAD S VŮNÍ  VELIKONOC  30. 3. a 2. 4. 2018 návštěvníci uvidí velikonočně vyzdobené interiéry hradu s prohlídkou ukončenou v hradní kuchyni, kde v sobotu a neděli 31. 3. a 1. 4. bude presentována příprava pokrmů staročeské kuchyně.  Návštěvníci uvidí, jak se zde vařilo na starém kachlovém sporáku a na otevřeném ohni v krbu. Některé pokrmy bude možné ochutnat.

3.     JAK JSME CHODÍVALI DO ŠKOLY, 1880 – 1918 - 1980  - výstava mapuje školství a výuku v období let 1880 – 1980. Při příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa bude část výstavy věnovaná také roku 1918 a vlastenectví. K vidění bude spousta školních pomůcek, učebnic, obrazů, map a vybavení školních tříd. Děti si budou moci vyzkoušet psaní namáčecím perem, případně se vyfotit ve starých školních lavicích v instalované třídě. Vstupné je zahrnuto ve vstupném na okruhy č. I. až IV. v otevírací době hradu.  Termín otevření: od 1. 5. do 30. 9. 2018.

4.     TOMÁŠ ZÁBOREC – DŘEVOMALBA - výstava, které se můžete dotýkat, a která se dotkne i vás. Od 1. května do 30. září 2018 v divadelním sále hradu. Autorova metoda práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva ve spojení s malbou. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů – možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa. Toto vše má za úkol vytvářet výsledný dojem, vyvolávat vzpomínku, stát se obdobně jakýmsi symbolickým „zářezem“ do podvědomí zúčastněného diváka. Výstavu lze vnímat i hmatovými vjemy a je vhodná pro nevidomé děti a dospělé. Vstupné je zahrnuto ve vstupném na okruh č. I. až IV. v otevírací době hradu. Termín otevření: od 1. 5. do 30. 9. 2018.

5.     HISTORICKÁ LUKOSTŘELBA od 1. července do 31. srpna 2018 na prvním nádvoří. Dospělí i děti si zde mohou vyzkoušet střelbu z luků a kuší do terčů pod vedením zkušených střelců. Provozuje firma Soňa Havlíčková, Louny.

6.     HISTORICKÁ HUDBA   - v měsících červenec a srpen 2018, v tanečním sále, při prohlídkách I. okruhu vystoupí nepravidelně soubory studentů uměleckých škol se svojí dobovou hudbou, kterou návštěvníkům zpříjemní návštěvu hradního paláce.

7. OSADNÍCI NOVÉ FRANCIE NA BÍTOVĚ – 4. 7. AŽ 8. 7. 2018.

Skupina historického šermu BUHURT vystoupí na parkánové zahradě se scénkou Preceptor. K ochutnání budou také staročeské placky. Vystoupení vždy v 11,30 ve 14,00 a 14,30 hodin. Vstupné dobrovolné.

 

8.    HRADNÍ  KAPROBRANÍ -  sedmý ročník akce uzavírající hradní sezonu 29. až 30. září 2018.        

V neděli si mohou děti v doprovodu rodičů vyzkoušet své rybářské umění a vylovit si vlastního kapra z hradního rybníka. Dva největší úlovky budou odměněny cenami. Při absolvování prohlídky paláce pak návštěvníci po oba dny uvidí přípravu a možná i ochutnají vybrané pochoutky prostého i šlechtického stavu na téma rybích pokrmů v naší historické hradní kuchyni. Vstupenky je možné si rezervovat. Poslední prohlídka po oba dny začíná v 16,00 hodin.  Skupina historického šermu Buhurt pozve návštěvníky do hradní zahrady vždy od 11,30 – 13,00 a 14:30 hod. na historickou scénku Preceptor spojenou s ochutnávkou staročeských placek. Vstupné dobrovolné!

Poslední prohlídka po oba dny začíná v 16,00 hodin.

9.    HRADNÍ POUŤ - XXVI. ročník tradiční hradní akce – bohatý program 18. – 19. srpna 2018.   Sobota: historický řemeslný jarmark (šperky, keramika, dřevěné hračky, kovář, trdelník a další), Komedianti na káře vystoupí po oba dny se svými pohádkami a žonglérskou dílnou na hlavním nádvoří. Vstupné na program je zdarma a je zahrnuto v ceně všech prohlídkových okruhů.

Neděle: historický řemeslný jarmark, církevní pouť od hradní studánky (sraz 10.45 hod.) s průvodem před hradní kapli, kde proběhne mše svatá a po ní adorace bítovské smírčí Madony (z r. 1346) uvnitř kaple. Komedianti na káře vystoupí se svými pohádkami a žonglérskou dílnou na hlavním nádvoří a parkánové zahradě. Vstupné na program je zdarma a je zahrnuto v ceně všech prohlídkových okruhů.

V neděli bude okruh č. II. „Vstup do hradu“ – ZDARMA (vstup na jarmark, divadelní představení, prohlídka obou výstav, kaple, zahrady a expozice hradního pivovaru).

10.   HRADOZÁMECKÁ NOC NA BÍTOVĚ – Nočním hradem s pivovarem aneb Tajemství staré bambitky – 25. SRPNA 2018  od 19,00 do 24,00 hodin. Máme i mokrou variantu. Pohádka a kejklíř, pokud bude pršet, budou v divadelním sále. Pro návštěvníky je připravena samostatná prohlídka (bez průvodce) nočním pivovarem s ochutnávkou místního piva Tesák, dále prohlídka hladomorny a mučírny za svitu loučí, prohlídka hradní kaple a zahrady. Vystoupí kejklíř Jonáš a na hradním nádvoří pak letní kino s promítáním pohádky Tajemství staré bambitky natáčené v hradních interiérech v roce 2011. V dílničkách pro děti si budou moci děti vyrobit lucerničky a objeví se také Bílá paní s dárky pro děti. Noc zakončí ohňová show. V ceně vstupného 0,5 l piva Tesák z bítovského pivovaru. Tesák také na čepu v hradní restauraci pod dobu akce. Program na našich plakátech. Podrobné informace na bitov@npu.cz, tel. +420 728779105, +420728844102. Prohlídku si není třeba rezervovat.

11.   DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – 15. – 16. září 2018, pro návštěvníky je připraven vstup ZDARMA na:  II. prohlídkový okruh "Vstup do hradu" (prohlídka obou výstav, kaple, zahrady, nádvoří a expozici hradního pivovaru). Dále zdarma vstup na I. prohlídkový okruh pro organizované výpravy mládeže od 20 osob a pro děti do 15 let. Zdarma prohlídka IV. okruhu Hladomorna, mučírna, vězení bez průvodce.

12.   VÁNOČNÍ PROHLÍDKY -  v období adventu o víkendu 8. a 9. prosince 2018 od 10.00 do 15.00 hod. Začátek prohlídek každých 20 minut.  Návštěvníky čeká vánočně vyzdobený hrad ve vybraných interiérech v I. patře paláce. Prohlídka bude již tradičně ukončena v panské hradní kuchyni, kde návštěvníky čeká malé vánoční občerstvení. Posezení u speciálního punče a svařeného vína. Kastelán Vás pozve na grilované klobásky a dobroty z komína, kastelánka tradičně na vánoční cukroví, vánočku a ještě teplé buchty. Návštěvníci se mohou nechat inspirovat vánoční výzdobou.

K poslechu zazní zpívání vánočních písní a koled v hradní kapli po oba dny vždy v 11,00 a v 13,00 hodin.

Rezervace poskytujeme pouze jednotlivcům, rezervace pro zájezdy není pro velký zájem možná. Děkujeme za pochopení.

Změna programu vyhrazena. Sledujte www.hradbitov.cz

 

Pozvánka:

Od 1. července 2017 jsme veřejnosti otevřeli prostory bývalého bítovského hradního pivovaru. Návštěvníky seznámíme s historií vaření piva v českých zemích i ve světě. Prohlédnou si prostory hradního pivovaru včetně dochovaného zařízení vycházející z historie vaření piva. Podívají se na půdu, kde se skladoval ječmen, do sladovny, využívané k přípravě sladu. Unikátní jsou také ležácké sklepy s chladírnou v hradním sklepení, kde bylo pivo uloženo v dřevěných sudech.

Hradní pivovar jsme zařadili do II. prohlídkového okruhu „Vstup do hradu“ individuální prohlídka bez průvodce. Prohlídka je zahrnuta i v ceně prohlídkových okruhů I, III a IV.

V období květen, červen a září je do II. prohlídkového okruhu začleněna také prohlídka hladomorny a mučírny v břitové věži – bez průvodce a výkladu.

V červenci a srpnu jsou v doprovodu průvodce opět otevřeny speciální prohlídkové okruhy:

1.            Hradní vězení, hladomorna, mučírna – s průvodcem. Návštěvníci se seznámí s útrpným právem a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet některé mučicí nástroje (palečnice, španělská bota, skřipec, kláda, pás cudnosti a další).

2.            Bítovská zbrojnice – dřevcové, chladné a palné zbraně, zbroje, orientální zbraně vše z období 15. – 19. století. Zbrojnice byla založena rodem Zrinských. Rod Jankovských z Vlašimi, majitelé hradu v 17. století sbírku postupně rozšířil a doplnil o mnohé unikáty. Je otevřena od roku 2003 po 33. letech uzavření.

Prohlídku zbrojnice si lze objednat i mimo prázdninové měsíce pro skupiny od 10 osob.