REZERVACE

Prohlídkové okruhy I,III a IV jsou časované a pro jednotlivce a a rodiny je lze navštívit i bez rezervace. Intervaly začátků prohlídek naleznete u prohlídkových okruhů. 

V letních měsících červenci a srpnu rezervaci skupinám nad 6 osob neumožňujeme z důvodu komplikace provozu jejich pozdním příchodem. Rodinám do 5 osob je rezervace umožněna.  

Prohlídky začínají v intervalech každých 10, 15, 20 nebo 30 minut, dle rozhodnutí pokladny.

Palác - okruh I. hlavní prohlídkový okruh si můžete rezervovat pokud chcete zajistit termín prohlídky pro více jak 10 osob (zájezdy). Rezervace je vždy na určitý čas, který je třeba dodržet a na pokladnu ke koupi vstupenek se dostavit 15 minut před začátkem rezervované prohlídky jinak je pokladní povinna termín prodat bez náhrady dalším zájemcům.   

Zbrojnice - okruh III. je běžně otevřen pouze v červenci a srpnu. okruh si můžete rezervovat pokud chcete zajistit prohlídku na určitý čas. Ve skupině je max. 10 - 15 osob. Rezervace je vždy na určitý čas, který je třeba dodržet a na pokladnu ke koupi vstupenek se dostavit 15 minut před začátkem prohlídky jinak je pokladní povinna termín prodat bez náhrady.      V ostatní měsíce duben až říjen si je třeba prohlídku vždy rezervovat předem a to pouze pro skupiny od 10 osob.  

Hladomorna, mučírna - IV. okruh je běžně otevřen s průvodcem pouze v červenci a srpnu.  Okruh si můžete rezervovat pokud chcete zajistit prohlídku na určitý čas. Ve skupině je max. 10 až 15 osob. Rezervace je vždy na určitý čas, který je třeba dodržet a na pokladnu ke koupi vstupenek se dostavit 15 minut před začátkem prohlídky jinak je pokladní povinna termín prodat bez náhrady. V měsících květen, červen a září je okruh otevřen bez průvodce a začleněn do okruhu č. II. Vstup do hradu, nepřiplácí se a nerezervuje.

Pokud si chcete rezervovat (upřednostňujeme písemnou komunikaci) jeden ze tří časovaných prohlídkových okruhů s průvodcem: volejte vždy v otevírací době hradu na : +420 721966371, +420 515294622 nebo na emailu: bitov@npu.cz

Noční prohlídky: rezervujte si také noční prohlídky a prohlídky spojené s některými akcemi (Velikonoce, Kaprobraní, Vánoce). Informace v sekci kulturní akce.

Rezervace na noční a vánoční prohlídky lze provést pouze pro jednotlivce a rodiny. Pro zájezdy na tyto akce rezervace pro velký zájem neděláme.