Palácové interiéry vás upoutají rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbou jednotlivých sálů a salonků. V interiérech prezentujeme život hrabat Daunů a rodiny posledního majitele barona Haase. Výmalba k nerozeznání napodobuje obklady stěn dřevem, kamenem či štukem. Místnosti jsou vybaveny stylovým, historickým nábytkem, odrážejícím jednotlivá období slohů. Ve druhém patře se nachází rozsáhlá zoologická sbírka tuzemských i cizokrajných zvířat a trofejí, založená bratry Vladimírem a Otakarem z Daunu. Poslední soukromý majitel hradu (do roku 1945) velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Hasenfelsu jejich sbírky rozšířil o 49 vycpaných psů nejrůznějších ras. Dnes je tato sbírka největší svého druhu na světě. Prohlídka končí v hradní panské kuchyni provozované od roku 1811 v severním křídle hradu. Natáčela se zde pohádka Tajemství staré bambitky (2011). V době konání svatebního obřadu je provoz na I. okruhu omezen. Bližší informace uvádíme ve složce Zprávy. Děkujeme za pochopení.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.00
 • 150 Kč (dospělí)
 • délka 70 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny Rezervovat

V květnu, červnu a září - Vstup do hradu (prohlídka bez průvodce) zahrnuje prohlídku expozice hradního pivovaru se sladovnou, ležáckými sklepy, bednářskou dílnou, máčírnou hvozdem, humnem a dobovou hospodou. Dále prohlídku nádvoří, novogotické kaple s nejstarší movitou památkou Bítovskou Madonou /z roku 1334/, hradní zahradu barona Jiřího Haase s panely o historii rodu Haasů, panely s hradními pověstmi a voliéry s exotickým ptactvem. Uvidíte dva výstavní sály s výstavou fotografií a retro hraček. V měsících březen, duben a říjen vstup na okruh zdarma, přístupné pouze nádvoří, kaple a zahrada se zvířaty. V květnu, červnu a září můžete v ceně tohoto okruhu samostatně navštívit IV. okruh Hladomorna, mučírna, vězení.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 50 Kč (dospělí)
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

Zbrojnice se nachází v původních prostorách z 18.století. Jádrem sbírky jsou zbraně nashromážděné zejména v době, kdy hrad náležel rodině Jankovských z Vlašimi (1612-1752). Vedle starších prací význačných zbrojířů z konce 16. století, představuje sbírka zejména vynikající uměleckořemeslná díla puškařů 17. století (opakovací zbraně, zadovky, vzduchovky, větrovky). Zbrojnice obsahuje také výběr středověkých zbraní (kopí /11.stol./, meče /15.stol./, hradební pušky). Jádrem orientální části jsou předměty zejména z islámské oblasti.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 130 Kč (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny Rezervovat

Hladomornu s mučírnou naleznete v nejstarší dochované kamenné stavbě hradu Břitové věži z první poloviny 13. století. V přízemí se nachází hladomorna, doplněná v I. patře dvěma vězeňskými kobkami. Ve druhém patře je umístěna mučírna s replikami mučících nástrojů a prezentací útrpného práva. Návštěvníci si mohou vše osahat a vyzkoušet. V červenci a srpnu je okruh přístupný pouze s průvodcem. V měsících květen, červen a září je okruh přístupný samostatně bez průvodce v ceně II. okruhu Vstup do hradu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 110 Kč (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 15 osob
 • rezervace není nutná