Palác (základní okruh)

Palácové interiéry vás upoutají rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbou jednotlivých sálů a salonků. V interiérech prezentujeme život hrabat Daunů a rodiny posledního majitele barona Haase. Výmalba k nerozeznání napodobuje obklady stěn dřevem, kamenem či štukem. Místnosti jsou vybaveny stylovým, historickým nábytkem, odrážejícím jednotlivá období slohů. Ve druhém patře se nachází rozsáhlá zoologická sbírka tuzemských i cizokrajných zvířat a trofejí, založená bratry Vladimírem a Otakarem z Daunu. Dále se zde nachází největší sbírka vycpaných psů na světě založená posledním soukromým majitelem hradu baronem J. Haasem ml. Prohlídka končí v dosud funkční historické hradní kuchyni.

V přízemí saly terreny v pěti sálech uvidíte unikátní atypickou kolekci osvětlovadel, vyrobených z kolorovaného plechu. Baron Jiří Haas byl velkým milovníkem zvířat a na hradě založil soukromou zoologickou zahradu (jednu z největších v té době na kontinentě). Choval také velké množství psů a své nejoblíběnější si nechával vycpat. Sbírku jeho vycpaných miláčků uvidíte ve II. patře. Hrabata Daunové přeměnili hrad v romantické novogotické sídlo. Romantismu podřídili také hradní lesopark nad hradem, kde vystavěli velké množství saletů a vyhlídek na samotný hrad. 

Organizace prohlídky: prohlídka s průvodcem, skupiny do 25 až 30 osob (na objednání lze i 45 osob), délka prohlídky 60 - 70 minut. Prohlídku si lze rezervovat. Začátky prohlídek určuje pokladní, obvykle v 15 až 30 minutových imtervalech. V měsíci dubun a říjnu začínají prohlídky s průvodcem v každou celou hodinu od 10,00 do 15,00 hodin.
V cizích jazycích neprovádíme. Cizincům na požádání zapůjčíme tištěné texty v anglickém a německém jazyce. Lze domluvit prohlídku s pomocí tlumočníka, kterého si zájemce zajistí sám. V letních měsících bývá prohlídka doplněna o vystoupení skupin historické hudby. V době konání svatebního obřadu, vetšinou v sobotu mezi 11,00 a 13,00 hodinou je prohlídka na tomto okruhu omezena.
Poslední prohlídka začíná 1 hodinu před koncem otevírací doby.

                                                                   

Fotografování v interiérech během prohlídky je možné zdarma. Nesmí být používán blesk a selfí tyče. Navštěvníci nesmí omezovat jeden druhého ani zdržovat prohlídku a jsou povinni se řídit pokyny průvodce.

Rezervace: rezervační příplatek nemáme. Rezervovat si lze prohlídku telefonicky a e-mailem.
V letních měsících červenci a srpnu neumožňujeme rezervaci skupin od 6 osob výše z důvodu komplikace provozu pozdním příchodem skupiny. Prohlídky začínají v intervalech cca 10  minut až 1 hodiny, dle rozhodnutí pokladny. Rodinám do 5 osob je rezervace umožněna.

Základní informace

 • délka 45 minut
 • max. 20 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2021
1. 1.–31. 3. uzavřen
1. 4.–5. 4. uzavřen
1. 6.–30. 6. út–ne 9.00–16.00
1. 7.–11. 7. po–ne 9.00–17.00
12. 7.–31. 8. út–ne 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–24. 10. út–ne 9.00–15.00
25. 10.–31. 10. út–ne 9.00–15.00
1. 11.–10. 12. uzavřen
11. 12.–12. 12. so–ne 10.00–15.00
13. 12.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí 160 Kč
 • Senioři 65+ 130 Kč
 • Mládež do 25, (18-24) let 130 Kč
 • Držitel průkazu ZTP+ ZTP/P 130 Kč
 • Děti do 18 let (6-17) let 80 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor ( pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min 15. osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma
 • Držitel průkazu Národního muzea zdarma
 • AkreditovanDržitel průkazu ICOMOS zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Výklad v cizím jazyce - nemáme

Cizojazyčné prohlídky nabízené v angličtině - nemáme

nutnost rezervace pouze pro skupiny